11η/2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καισαριανής

Την  Πέμπτη  28/11/2019 και ώρα 19.30  μ.μ. θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καισαριανής με θέματα:

1) Σύσταση 3μελους επιτροπής για την πρόσληψη προσωπικού.

2) Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών υπό τη μορφή αντιτίμου για να καλυφτούν επείγουσες και εποχικές  ανάγκες της Κ.Ε.Κ.

3) Συζήτηση και έγκριση των όρων σύμβασης για την υλοποίηση δράσης “χριστουγεννιάτικο χωριό 2019” και το στολισμό χώρων του Δήμου Καισαριανής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ