Πυροσβεστική Διάταξη για την Πρόληψη & Αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις

Ο διοικητής περιφερειακής πυροσβεστικής διοίκησης αττικής  εξέδωσε την παρακάτω
διάταξη  για την καύση αγροτικών εκτάσεων.

Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιων.pdf