Σημαντική κατάκτηση για τα σχολεία της Καισαριανής

Η χθεσινή ημέρα ήταν μια σημαντική ημέρα για τα σχολεία της Καισαριανής. Ύστερα από δύο χρόνια συντεταγμένων προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, των γονέων και μαθητών των σχολείων μας και των φορέων της πόλης, προχωρά η υλοποίηση του έργου  των επισκευών στα σχολεία της Καισαριανής.

Την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, επισκέφτηκε το Δημαρχείο Καισαριανής αντιπροσωπία της ΚΤΥΠ ΑΕ με την Πρόεδρο κα. Κοντούλη και το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Καραγιάννη. Την αντιπροσωπία δέχθηκε ο Δήμαρχος Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς επίσης και πλήθος γονέων, μαθητών των σχολείων και εκπροσώπων μαζικών φορέων της πόλης.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη είχε οριστεί ύστερα από την κινητοποίηση που πραγματοποίησαν η Ένωση Γονέων μαζί με τη Δημοτική Αρχή και φορείς της πόλης την Τρίτη 28 Μαρτίου στα γραφεία της ΚΤΥΠ ΑΕ.

Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι της ΚΤΥΠ ΑΕ ανακοίνωσαν ότι ήδη έχει αναρτηθεί και ξεκινήσει η ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του έργου και ότι στις 11 Μαΐου 2017 θα οριστεί ο μειοδότης. Επίσης, υπήρξε η δέσμευση ότι οι εργασίες στα 16 σχολεία της Καισαριανής θα ξεκινήσουν στους καλοκαιρινούς μήνες και θα έχουν ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά.

Η Δημοτική Αρχή ζήτησε από τους Συλλόγους Γονέων να προγραμματίσουν συναντήσεις μετά το Πάσχα με τους γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές όπου η Δημοτική Αρχή θα παρουσιάσει την εργολαβία ανά σχολική μονάδα με όλες τις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

Το συγκεκριμένο έργο ύψους 734.000€ αφορά ουσιαστικές παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες της Καισαριανής σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και υγιεινή. Θα καλύψει ανάγκες των σχολείων, χωρίς να αντιμετωπίζει το σύνολο των προβλημάτων που συσσωρεύονταν για πάνω από δύο δεκαετίες, στη διάρκεια των οποίων δεν είχαν προχωρήσει σοβαρές εργασίες συντήρησης.

Αυτό αποδεικνύει ότι η μετακύληση των ευθυνών για τα σχολικά κτήρια στους Δήμους, που είναι πολιτική κατεύθυνση δεκαετιών, δεν αντιμετωπίζει τις ανάγκες του λαού μας για ασφαλείς και σύγχρονες σχολικές μονάδες.

 Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η ύπαρξη ενός δημόσιου κρατικού φορέα που θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα σχολικά κτήρια, με επαρκές επιστημονικό προσωπικό και αντίστοιχη χρηματοδότηση από το κράτος.

Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις μας, ούτως ώστε να διαμορφωθούν σχολεία στην Καισαριανή που θα καλύπτουν το σύνολο των σημερινών αναγκών των μαθητών και εκπαιδευτικών.