Συνεδρίαση ΣΤΟ 29.4.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 29042020

ΑΠΟΦΑΣΗ 1η ΣΤΟ 29042020

ΑΠΟΦΑΣΗ 2η ΣΤΟ 29042020

ΑΠΟΦΑΣΗ 3η ΣΤΟ 29042020

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΛΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ