«Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» (Μ19)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛEΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μ19