ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ18)

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΕΙΑ Μ18

6526ΩΕΨ-5ΩΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Μ18

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ ΓΙΑ PORTAL

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ PORTAL

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ PORTAL

ΕΣΥ Μ18 ΓΙΑ PORTAL

Γ.Σ.Υ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Μ18 ΓΙΑ PORTAL

ΣΑΥ

ΦΑΥ

Προμέτρηση μελέτης

Προϋπολογισμος μελετης

Τιμολόγιο μελέτης

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ