Το 1 Γενικό Λύκειο Καισαριανής στην τροχιά του Erasmus+

Το 1 Γενικό Λύκειο Καισαριανής συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus + Sustain us:exchange of best practices for sensitizing on food and sustainability (2020-2021) .

Δελτίο Τύπου_Sustain us