1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/04/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 2

ΑΠΟΦΑΣΗ 3

ΑΠΟΦΑΣΗ 4

ΑΠΟΦΑΣΗ 5

ΑΠΟΦΑΣΗ 6

ΑΠΟΦΑΣΗ 7