2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΠΟΦΑΣΗ 2

ΑΠΟΦΑΣΗ 5

ΑΠΟΦΑΣΗ 6

ΑΠΟΦΑΣΗ 7

ΑΠΟΦΑΣΗ 8

ΑΠΟΦΑΣΗ 9

ΑΠΟΦΑΣΗ 11

ΑΠΟΦΑΣΗ 12