Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
1922-2022
5η Συνάντηση Μονοπατιών
Newsflash
Slider
Ανοικτές Δημόσιες Διαδικασίες
Διαρκές Συνέδριο 2022
Ειδήσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις και Δράσεις
Εκδηλώσεις Πολιτιστικού Κέντρου
Εκδόσεις
Επικαιρότητα
Εσπερίδες
Οικονομικά Στοιχεία Δήμου
Ομιλίες Εσπερίδων
Πολιτική Προστασία
Προμήθειες - Έργα - Μελέτες
Προσλήψεις
Κυριακή, 02 Απριλίου | 4:02μμ

Η Καισαριανή στον δρόμο της ενεργειακής αυτονόμησης!

Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Καισαριανής, Παπάγου-Χολαργού, Δάφνης-Υμηττού

Στις 19 Ιανουαρίου 2023 πάρθηκε μια ιστορική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης: εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση του Δημάρχου Καισαριανής, Χρήστου Βοσκόπουλου για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας, σε συνεργασία με τους Δήμους Δάφνης-Υμηττού και Παπάγου-Χολαργού.

Μέσω της Ενεργειακής κοινότητας οι Δήμοι-μέλη θα εγκαταστήσουν εναλλακτικές μορφές παραγωγής ενέργειας (κυρίως φωτοβολταϊκά) στα Δημοτικά τους κτίρια. Μερικά από τα οφέλη περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Ενεργειακή αυτονομία και άρα εκμηδένιση των εξόδων ηλεκτρικής ενέργειας
 2. Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 3. Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου στο περιβάλλον
 4. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών και στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό
 5. Η Ενεργειακή Κοινότητα θα έχει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται ως μεγάλος πελάτης με τον όποιο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλίζει καλύτερες τιμές για το σύνολο των ιδιωτών-καταναλωτών που ζουν εντός των ορίων της
 6. Η πλεονάζουσα ενέργεια θα αξιοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες των νοικοκυριών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν

Στην Καισαριανή υπολογίζεται ότι υπάρχουν 80 νοικοκυριά τα οποία δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Έδρα της Κοινότητας θα είναι η Καισαριανή, με όλα τα οφέλη που ο Δήμος μπορεί να αποκομίσει από αυτό.

Η ίδρυση και λειτουργία της Κοινότητας συνεπάγεται δυνατότητα διεκδίκησης και εξασφάλισης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για την υλοποίηση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης ενέργειας.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες θεσπίστηκαν με τον νόμο 4513/2018, ο οποίος αποτελούσε μέρος του προγράμματος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας και τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Η Καισαριανή βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης προς τον 21ο αιώνα

Για το Δήμο Καισαριανής, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ενός συνόλου πρωτοβουλιών του Δημάρχου, Χρήστου Βοσκόπουλου, από την αρχή της θητείας του, να οδηγήσει την πόλη στην εξωστρέφεια, τις συνέργειες και την υιοθέτηση ευεργετικών διεθνών πολιτικών και πρακτικών για την πόλη.

Η ίδρυση της Κοινότητας αποτελεί ένα από τα μέσα υλοποίησης των στόχων του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Δημάρχων, βασική δέσμευση του οποίου είναι η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια ενώνει χιλιάδες φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που δεσμεύονται οικειοθελώς να υλοποιήσουν τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και την παραγωγή φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας. Ο θεσμός ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια στην Ευρώπη, φιλοδοξώντας να ενώσει τους Ο.Τ.Α. που επιθυμούν να δεσμευθούν και να συνεργαστούν προς την επίτευξη των στόχων αυτών.

Το Σύμφωνο σήμερα συγκεντρώνει περισσότερους από 7.000 φορείς Ο.Τ.Α. σε 57 χώρες, οι οποίες αξιοποιούν από κοινού τα πλεονεκτήματα ενός παγκόσμιου, πολυμερούς κινήματος και βασίζονται στην τεχνική και μεθοδολογική υποστήριξη που παρέχουν τα ειδικά γραφεία.

Προς την ίδια κατεύθυνση είναι και η επιλογή του Δημάρχου να εντάξει τον Δήμο Καισαριανής στο Δίκτυο για τη Βιώσιμη Πόλη.

Ο Δήμος με την συμμετοχή του αποκομίζει δικτύωση με 75 Δήμους, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κρατικούς φορείς και εξασφαλίζει πρόσβαση σε συνέργειες που του επιτρέπουν να ενταχθεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για τα οποία το Δίκτυο της Βιώσιμης Πόλης προσφέρει έτοιμο τον σχεδιασμό, την τεχνογνωσία και την τεχνική υποστήριξη.

Η δικτύωση και οι συνεργασίες βρίσκονται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού σχεδιασμού χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Συνεπώς η συμμετοχή σε τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελεί θεμέλιο λίθο για περισσότερα έργα στο μέλλον.

Ο Δήμαρχος Καισαριανής, Χρήστος Βοσκόπουλος διασφαλίζει, μέσω της δημιουργίας τέτοιων οριζόντιων σχέσεων, το δικαίωμα για περαιτέρω διεκδικήσεις.

Τα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα απαιτούν συνέργειες, είτε με άλλους δήμους, είτε με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που αυξάνουν τις πιθανότητες για ένα Δήμο να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση που διεκδικεί.

Η Καισαριανή μεταμορφώνεται σε πόλη-πρότυπο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

Σε συνάρτηση με τη συμμετοχή σε Δίκτυα όπως το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια και το Δίκτυο για τη Βιώσιμη Πόλη, ο Δήμαρχος έχει θέσει σε λειτουργία 5 Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Η μελέτη του χώρου στην υπηρεσία του ανθρώπου: προσβασιμότητα, βιωσιμότητα, προστασία περιβάλλοντος, αξιοποίηση δημόσιου χώρου για το κοινό καλό: Σ.Δ.Α.Ε.Κ. / Σ.Β.Α.Κ. / Σ.Φ.Η.Ο. / Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.Χ. / Σ.Α.Π.

Εφαρμόζουμε 5 Σχέδια με απώτερο σκοπό τον επανασχεδιασμό του αστικού ιστού προκειμένου να είναι φιλικότερος στον άνθρωπο, βάσει των αρχών βιωσιμότητας.

 1. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος: το Σ.Δ.Α.Ε.Κ. έχει ως κεντρικό άξονα τη μείωση ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων σε δημόσια κτήρια (σχολεία, αθλητικούς χώρους, κτήρια υπηρεσιών κ.λπ.)
 2. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: στρατηγικό σχέδιο κάλυψης των αναγκών της βιώσιμης κινητικότητας των ανθρώπων και της μεταφοράς αγαθών εντός του αστικού ιστού, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
 3. Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων: πρόγραμμα χωροθέτησης προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο με σκοπό την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και την αύξηση χρήσης οχημάτων με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές ρύπων
 4. Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων: καταγραφή των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων, με βάση τη σημασία τους στον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου
 5. Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας: αναγνώριση των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων, κατασκευών που θα επιτρέψουν τη διαμόρφωση προσβάσιμων γραμμικών διαδρομών ενός δικτύου προσβάσιμων μετακινήσεων στην πόλη.

Γιατί ‘Κατά πλειοψηφία’ και όχι ‘Παμψηφεί’;

Η δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», κ.κ. Σταμέλος Ηλίας, Γεωργοπούλου Κανέλλα, Πολυχρονάκης Συμεών, Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα, Αραχωβίτη Μαρία, Πλυτάς Ευάγγελος, Κατημερτζής Γεώργιος, όπως και ο Δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Ανυπότακτη Καισαριανή» κος Μιλτσακάκης Μιχάλης καταψήφισαν την πρωτοβουλία.

Η Καισαριανή αλλάζει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο