περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
1922-2022
5η Συνάντηση Μονοπατιών
Newsflash
Slider
Ανοικτές Δημόσιες Διαδικασίες
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Διαρκές Συνέδριο 2022
Ειδήσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις και Δράσεις
Εκδηλώσεις Πολιτιστικού Κέντρου
Εκδόσεις
Επικαιρότητα
Εσπερίδες
Οικονομικά Στοιχεία Δήμου
Ομιλίες Εσπερίδων
Πολιτική Προστασία
Προμήθειες - Έργα - Μελέτες
Προσλήψεις
Πέμπτη, 25 Απριλίου | 10:18πμ

Διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας, μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων για την
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»

Ο Δήμος Καισαριανής

Διακηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικού Διαγωνισμό άνω των ορίων για την
προμήθεια «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
δυνάμει του άρθρου 86, σε συνδυασμό με το αρ. 87 του Ν.4412/2016, δηλαδή βάσει του κόστους
του κύκλου ζωής των προσφερόμενων προϊόντων με χρήση προσέγγισης κόστους αποτελεσματικότητας σε συνάρτηση με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας–τιμής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο