περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
1922-2022
5η Συνάντηση Μονοπατιών
Newsflash
Slider
Ανοικτές Δημόσιες Διαδικασίες
Διαρκές Συνέδριο 2022
Ειδήσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις και Δράσεις
Εκδηλώσεις Πολιτιστικού Κέντρου
Εκδόσεις
Επικαιρότητα
Εσπερίδες
Οικονομικά Στοιχεία Δήμου
Ομιλίες Εσπερίδων
Πολιτική Προστασία
Προμήθειες - Έργα - Μελέτες
Προσλήψεις
Τετάρτη, 17 Απριλίου | 1:48πμ

Δήμος Καισαριανής: Πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» – Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

15.09.2023
Δήμος Καισαριανής: Πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» - Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Δήμος Καισαριανής: Πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» – Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ», καλεί τους ιδιοκτήτες κατοικιών που είχαν διατεθεί για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II» της υπ’ αρ. 13348/2.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β ́ 1199) και του προγράμματος «ESTIA 2021» της υπ’ αρ. 270/2.2.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β ́ 451), να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» της υπό στοιχεία 24777/7-3-2023 κ.υ.α.

Η αίτηση υποβάλλεται είτε σε έντυπη μορφή στο Δήμο Kαισαριανής στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Βρυούλων 125 & Κλαζομενών 16121 (Δημαρχείο Καισαριανής) στο Γενικό Πρωτόκολλο, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο Κέντρο Συμβουλευτικής Αμέα του Δήμου στο e-mail: ameakais@otenet.gr έως τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται από:α. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι το ακίνητο πληροί τα ως άνω κριτήρια, είναι έτοιμο προς χρήση και δεν φέρει πραγματικό ελάττωμα.

Ο οικείος Δήμος δύναται μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους πριν τη μίσθωση των ακινήτων.β. Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου με τον Φορέα υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΤΙΑ.

Σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα με περισσότερα του ενός ακίνητα, αρκεί η υποβολή μιας αίτησης, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία όλων των ακινήτων.

Ως αποδεικτικό της εμπρόθεσμης κατάθεσης λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσης στην άνω Υπηρεσία και πρωτοκόλλησης στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου ή η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής της αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στο e-mail: proto@kessariani.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση της Αίτησης και την τήρηση των όρων της παρούσας.

Διαβάστε την πρόσκληση του Υπουργείου και κατεβάστε τη σχετική αίτηση στα παρακάτω έγγραφα:

ΑΡΧΕΙΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
doc ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 16 KB
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 221 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο