περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
1922-2022
5η Συνάντηση Μονοπατιών
Newsflash
Slider
Ανοικτές Δημόσιες Διαδικασίες
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Διαρκές Συνέδριο 2022
Ειδήσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις και Δράσεις
Εκδηλώσεις Πολιτιστικού Κέντρου
Εκδόσεις
Επικαιρότητα
Εσπερίδες
Οικονομικά Στοιχεία Δήμου
Ομιλίες Εσπερίδων
Πολιτική Προστασία
Προμήθειες - Έργα - Μελέτες
Προσλήψεις
Πέμπτη, 25 Απριλίου | 10:46πμ

Αίτηση στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Καισαριανής: «Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου – Κοινωνικό Φαρμακείο»

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου – Κοινωνικό Φαρμακείο» θα υποβάλλουν αίτηση στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καισαριανής (Κοιμήσεως Θεοτόκου 31, 1ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7212482).

Αίτηση στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Καισαριανής: «Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου - Κοινωνικό Φαρμακείο»
Αίτηση στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Καισαριανής: «Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου – Κοινωνικό Φαρμακείο»

Αιτήσεις θα γίνονται από 04/10/2023 – 18/10/2023, μεταξύ 09:30 – 13:30.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση (το αρχείο διατίθεται στο site του Δήμου ή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο (Κοιμήσεως Θεοτόκου 31). Προς αποφυγή του συνωστισμού επισημαίνουμε ότι η σχετική αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη.

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ και άδεια διαμονής σε ισχύ ( για όλα τα μέλη που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση)

3. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 (έντυπο Ε1) [για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2022 έως 31/12/2022] (για όλα τα μέλη που υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση)

4. Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους  2022 (για όλα τα μέλη που υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση)

5. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)  (ξεχωριστά και για τους δυο συζύγους και για όλα τα μέλη που υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης ΑΚΟΜΑ και αν δεν έχει διαμορφωθεί περιουσιακή κατάσταση)

6. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ Ή ΟΤΕ, Ή ΕΥΔΑΠ)  στο όνομά τους για όσους διαμένουν σε ιδιόκτητο σπίτι

7. Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και λογαριασμό ΔΕΚΟ  (ΔΕΗ Ή ΟΤΕ Ή ΕΥΔΑΠ) στο όνομά τους για όσους ενοικιάζουν

8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ( πρόσφατο εντός 5μήνου)  

Πρόσθετα Δικαιολογητικά:

1. Σε περίπτωση ανεργίας χρειάζεται βεβαίωση ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία

2. Σε περίπτωση αναπηρίας χρειάζεται πιστοποίηση από ΚΕΠΑ ή επίσημη γνωμάτευση γιατρού από δημόσιο φορέα.

3. Σε περίπτωση διαζυγίου χρειάζεται αντίγραφο του διαζευκτηρίου ή σε περίπτωση διάστασης κάθε νόμιμο παραστατικό που θα αποδεικνύει αυτή ( αίτηση διαζυγίου με αριθ. πρωτοκόλλου)

4. Σε περίπτωση παραχώρησης του σπιτιού όπου διαμένουν απαιτείται το Ε2 του παραχωρούντος

5. Σε περίπτωση ιδιότητας σπουδαστή/φοιτητή του ίδιου ή προστατευόμενου μέλους χρειάζεται βεβαίωση φοίτησης από τη σχολή φοίτησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Σε περίπτωση ενηλίκων συνοικούντων μελών χρειάζεται να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά (2), (3), (4), (5) για όλα τα μέλη

2. Έγγαμοι και άτομα ενήλικα που συνοικούν δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικές αιτήσεις εγγραφής.

3. Για τους κατοίκους που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια απαιτούνται διαβατήρια και άδειες διαμονής σε ισχύ για όλη την οικογένεια και τα πρωτότυπα

4. Όσοι είναι δικαιούχοι σε άλλο πρόγραμμα κοινωνικής παροχής π.χ. (ΚΕΑ / ΤΕΒΑ) δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

5. Επιλέγουμε 5. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα για την διεξαγωγή  κοινωνικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων που έχουν δηλωθεί και οι συνθήκες διαβίωσής.

6. Οι αιτούντες υποχρεούνται να ελέγχουν προσεκτικά τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν καθώς είναι υπεύθυνοι τόσο για την εγκυρότητα όσο και για την πληρότητα των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση μη  προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών με την κατάθεση της αίτησης θα κρίνεται ελλιπής και θα απορρίπτεται.

7. Οι ενδιαφερόμενοι, προσωπικά και μόνο, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση, με θεωρημένο  το γνήσιο της υπογραφής.

8. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά κριθούν αναγκαία

Θα βρείτε την αίτηση στο συνημμένο έγγραφο:

ΑΡΧΕΙΑ

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
doc αιτηση δομων Καισαριανης (007) 854 KB
Μετάβαση στο περιεχόμενο