21η/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 21-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 82

ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΑΠΟΦΑΣΗ 84

ΑΠΟΦΑΣΗ 85

ΑΠΟΦΑΣΗ 86

ΑΠΟΦΑΣΗ 87

ΑΠΟΦΑΣΗ 88

ΑΠΟΦΑΣΗ 89

ΑΠΟΦΑΣΗ 90