24η/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 24-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΑΠΟΦΑΣΗ 95

ΑΠΟΦΑΣΗ 96

ΑΠΟΦΑΣΗ 97

ΑΠΟΦΑΣΗ 98

ΑΠΟΦΑΣΗ 99

ΑΠΟΦΑΣΗ 100

ΑΠΟΦΑΣΗ 101

ΑΠΟΦΑΣΗ 102

ΑΠΟΦΑΣΗ 103