3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16/07/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΑΠΟΦΑΣΗ 12

ΑΠΟΦΑΣΗ 13

ΑΠΟΦΑΣΗ 14

ΑΠΟΦΑΣΗ 15

ΑΠΟΦΑΣΗ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ 17

ΑΠΟΦΑΣΗ 18