5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/10/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΑΠΟΦΑΣΗ 13

ΑΠΟΦΑΣΗ 14

ΑΠΟΦΑΣΗ 15

ΑΠΟΦΑΣΗ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ 17

ΑΠΟΦΑΣΗ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ 20