Διανομή Τ.Ε.Β.Α. (γενική διανομή)

Την Τετάρτη 17/10/2018 και ώρα 10:00 έως 14:30, στα «Ξύλινα» (τέρμα οδού Εθν. Αντιστάσεως) θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους του Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν και προσωπικά με sms.

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 213-2010742