Βασίλης Γόβατζης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (12) ΔΩΔΕΚΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 8 ΜΗΝΩΝ, ΣΤΑ Π.Α.Γ.Ο ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18 ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Eκδόθηκαν και αναρτήθηκαν  οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης – βαθμολογίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μηνών στα Προγράμματα  Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γ.Γ.Α για την περίοδο 2017-18 που θα υλοποιήσει ο Δήμος Καισαριανής. Κατά των προσωρινών πινάκων …

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη – Ανακοίνωση για την πρόσληψη δώδεκα (12) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μηνών στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) του Δήμου Καισαριανής για την περίοδο 2017- 2018

Ο Δήμος Καισαριανής Έχοντας υπόψη : Την υπ’αρ. 26869/1.10.2013 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ2527/τ.Β’/8-10-2013) Την υπ’ αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308 Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 3359/τ.Β/22.9.2017 με την οποία εγκρίθηκε στο Δήμο Καισαριανής η πρόσληψη δώδεκα (12) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που θα απασχοληθούν στα Προγράμματα …

Διαβάστε Περισσότερα

Κινηματογραφική Λέσχη: «Το άλλο μισό του ουρανού»

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΓΕ) Κλείνοντας το αφιέρωμα στη ΓΥΝΑΙΚΑ, «το άλλο μισό του ουρανού», προβάλλουν την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ την ταινία των Λικ και Ζαν Πιέρ Νταρντέν «Ροζέτα» (Rossetta) Γαλλία – Βέλγιο 1999| Έγχρ. | Διάρκεια: 95′ Σκηνοθεσία: Λικ και Ζαν Πιέρ …

Διαβάστε Περισσότερα