ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους του Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α.

Την Τετάρτη 12/12/2018 και ώρα 10:00 έως 14:30, στα «Ξύλινα» (τέρμα οδού Εθν. Αντιστάσεως) θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους του Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν και προσωπικά με sms. Τηλέφωνο για πληροφορίες: 210 7212482

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΝΟΜΗ Τ.Ε.Β.Α.

Την Παρασκευή  23/11/2018 και ώρα 10:00 έως 14:30, στα «Ξύλινα» (τέρμα οδού Εθν. Αντιστάσεως) θα πραγματοποιηθεί διανομή προϊόντων στους ωφελούμενους του Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν και προσωπικά με sms. Τηλέφωνο για πληροφορίες: 213-2010742

Διαβάστε Περισσότερα

Διανομή Τ.Ε.Β.Α. (γενική διανομή)

Την Τετάρτη 17/10/2018 και ώρα 10:00 έως 14:30, στα «Ξύλινα» (τέρμα οδού Εθν. Αντιστάσεως) θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους του Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν και προσωπικά με sms. Τηλέφωνο για πληροφορίες: 213-2010742  

Διαβάστε Περισσότερα

Διανομή Τ.Ε.Β.Α. (Πολυμελείς οικογένειες)

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018, τις ώρες 10:00 – 13:00, στα «Ξύλινα» (τέρμα οδού Εθν. Αντιστάσεως)  θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων του Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α.. Η συγκεκριμένη διανομή αφορά μόνο οικογένειες με 3 μέλη και άνω. Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν και προσωπικά με SMS. Τηλέφωνο για πληροφορίες: 213 2010742.  

Διαβάστε Περισσότερα