Κατερίνα Μακροπούλου

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΩΣ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ 201/ 2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΣΕΠ (ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΑΣΥΝΤ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105 ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡ ΚΟΔ ΘΕΣΗΣ 104 ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 106 ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 107 ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 102 ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 108 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΣΟΧ22017 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ – ΤΕ …

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2018 ΑΣΕΠ

Αναφορικά με την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166)  θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου …

Διαβάστε Περισσότερα