Αποφάσεις Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 2020