Προμήθειες – Έργα – Μελέτες

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ18)

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΕΙΑ Μ18 6526ΩΕΨ-5ΩΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Μ18 ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ ΓΙΑ PORTAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ PORTAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ PORTAL ΕΣΥ Μ18 ΓΙΑ PORTAL Γ.Σ.Υ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Μ18 ΓΙΑ PORTAL ΣΑΥ ΦΑΥ Προμέτρηση μελέτης Προϋπολογισμος μελετης Τιμολόγιο μελέτης ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε Περισσότερα