Αρχική / Διαφάνεια

Διαφάνεια

Αποφάσεις της με αριθμ 5ης 21-03-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 45 ΑΠΟΦΑΣΗ 46 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΦΑΣΗ 48 ΑΠΟΦΑΣΗ 49 ΑΠΟΦΑΣΗ 50 ΑΠΟΦΑΣΗ 51 ΑΠΟΦΑΣΗ 52 ΑΠΟΦΑΣΗ 53 ΑΠΟΦΑΣΗ 55 ΑΠΟΦΑΣΗ 56 ΑΠΟΦΑΣΗ 57 ΑΠΟΦΑΣΗ 58 ΑΠΟΦΑΣΗ 59 ΑΠΟΦΑΣΗ 60 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 ΑΠΟΦΑΣΗ 63 ΑΠΟΦΑΣΗ 64 ΑΠΟΦΑΣΗ 65  

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ 3ης 20-02-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 9 ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ 14 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 17 ΑΠΟΦΑΣΗ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΑΠΟΦΑΣΗ 20 ΑΠΟΦΑΣΗ 21 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 ΑΠΟΦΑΣΗ 24 ΑΠΟΦΑΣΗ 25 ΑΠΟΦΑΣΗ 26 …

Διαβάστε Περισσότερα