ΔΕΠ – Σχολικές Επιτροπές

ΔΕΠ – Σχολικές Επιτροπές

Αρμοδιότητες Σχολικής Επιτροπής Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναi: 1. Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων 2. Η αμοιβή καθαριστριών 3. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους 4. Η εισήγηση προς τις …

Διαβάστε Περισσότερα