Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις της με αριθμ.10ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 66 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΦΑΣΗ 68 ΑΠΟΦΑΣΗ 69 ΑΠΟΦΑΣΗ 70 ΑΠΟΦΑΣΗ 71 ΑΠΟΦΑΣΗ 72 ΑΠΟΦΑΣΗ 73 ΑΠΟΦΑΣΗ 74 ΑΠΟΦΑΣΗ 75 ΑΠΟΦΑΣΗ 76 ΑΠΟΦΑΣΗ 77 ΑΠΟΦΑΣΗ 78 ΑΠΟΦΑΣΗ 79 ΑΠΟΦΑΣΗ 80 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΦΑΣΗ 82 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ.7ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 45 ΑΠΟΦΑΣΗ 46 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΦΑΣΗ 48 ΑΠΟΦΑΣΗ 49 ΑΠΟΦΑΣΗ 50 ΑΠΟΦΑΣΗ 51 ΑΠΟΦΑΣΗ 52 ΑΠΟΦΑΣΗ 53 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΑΠΟΦΑΣΗ 55 ΑΠΟΦΑΣΗ 56 ΑΠΟΦΑΣΗ 57 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 58 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 59 ΑΠΟΦΑΣΗ 60 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 ΑΠΟΦΑΣΗ 63

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ.5ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 ΑΠΟΦΑΣΗ 24 ΑΠΟΦΑΣΗ 25 ΑΠΟΦΑΣΗ 26 ΑΠΟΦΑΣΗ 27 ΑΠΟΦΑΣΗ 28 ΑΠΟΦΑΣΗ 29 ΑΠΟΦΑΣΗ 30 ΑΠΟΦΑΣΗ 31 ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ΑΠΟΦΑΣΗ 33 ΑΠΟΦΑΣΗ 34 ΑΠΟΦΑΣΗ 35 ΑΠΟΦΑΣΗ 36 ΑΠΟΦΑΣΗ 37 ΑΠΟΦΑΣΗ 38 ΑΠΟΦΑΣΗ 39 ΑΠΟΦΑΣΗ 40 ΑΠΟΦΑΣΗ 41

Διαβάστε Περισσότερα