Αποφάσεις ΔΣ 2015

Αποφάσεις της με αριθμ 39ης/21.12.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 271 ΑΠΟΦΑΣΗ 272 ΑΠΟΦΑΣΗ 273 ΑΠΟΦΑΣΗ 274 ΑΠΟΦΑΣΗ 275 ΑΠΟΦΑΣΗ 276 ΑΠΟΦΑΣΗ 277 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔ)

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ 34ης/26.11.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ 26-11-15 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤO ΔΗΜΟΤΙΚO ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΑΠΟΦΑΣΗ 220 ΑΠΟΦΑΣΗ 221 ΑΠΟΦΑΣΗ 222 ΑΠΟΦΑΣΗ 223 ΑΠΟΦΑΣΗ 224 ΑΠΟΦΑΣΗ 225 ΑΠΟΦΑΣΗ 226 ΑΠΟΦΑΣΗ 227 ΑΠΟΦΑΣΗ 228 ΑΠΟΦΑΣΗ 229 ΑΠΟΦΑΣΗ 230 ΑΠΟΦΑΣΗ 231 ΑΠΟΦΑΣΗ 232 ΑΠΟΦΑΣΗ 233 ΑΠΟΦΑΣΗ 234 ΑΠΟΦΑΣΗ 235 ΑΠΟΦΑΣΗ 236 ΑΠΟΦΑΣΗ …

Διαβάστε Περισσότερα