Αποφάσεις ΔΣ 2016

Αποφάσεις της με αριθμ 29ης/15.12.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 243 ΑΠΟΦΑΣΗ 244 ΑΠΟΦΑΣΗ 245 ΑΠΟΦΑΣΗ 246 ΑΠΟΦΑΣΗ 247 ΑΠΟΦΑΣΗ 248 ΑΠΟΦΑΣΗ 249 ΑΠΟΦΑΣΗ 250 ΑΠΟΦΑΣΗ 251 ΑΠΟΦΑΣΗ 252 ΑΠΟΦΑΣΗ 253 ΑΠΟΦΑΣΗ 254 ΑΠΟΦΑΣΗ 255 ΑΠΟΦΑΣΗ 256 ΑΠΟΦΑΣΗ 257 ΑΠΟΦΑΣΗ 258 ΑΠΟΦΑΣΗ 259 ΑΠΟΦΑΣΗ 260 ΑΠΟΦΑΣΗ 261

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ 21ης/25.10.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 194 ΑΠΟΦΑΣΗ 195 ΑΠΟΦΑΣΗ 196 ΑΠΟΦΑΣΗ 197 ΑΠΟΦΑΣΗ 198 ΑΠΟΦΑΣΗ 199 ΑΠΟΦΑΣΗ 200 ΑΠΟΦΑΣΗ 201 ΑΠΟΦΑΣΗ 202 ΑΠΟΦΑΣΗ 203 ΑΠΟΦΑΣΗ 204 ΑΠΟΦΑΣΗ 205 ΑΠΟΦΑΣΗ 206 ΑΠΟΦΑΣΗ 207 ΑΠΟΦΑΣΗ 208 ΑΠΟΦΑΣΗ 209 ΑΠΟΦΑΣΗ 210 ΑΠΟΦΑΣΗ 211 ΑΠΟΦΑΣΗ 212

Διαβάστε Περισσότερα