Αποφάσεις ΔΣ 2017

Αποφάσεις της με αριθμ 28ης/12-12-2017 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 273 ΑΠΟΦΑΣΗ 274 ΑΠΟΦΑΣΗ 275 ΑΠΟΦΑΣΗ 276 ΑΠΟΦΑΣΗ 277 ΑΠΟΦΑΣΗ 278 ΑΠΟΦΑΣΗ 279 ΑΠΟΦΑΣΗ 280 ΑΠΟΦΑΣΗ 281 ΑΠΟΦΑΣΗ 282 ΑΠΟΦΑΣΗ 283 ΑΠΟΦΑΣΗ 284 ΑΠΟΦΑΣΗ 285 ΑΠΟΦΑΣΗ 286 ΑΠΟΦΑΣΗ 287 ΑΠΟΦΑΣΗ 288 ΑΠΟΦΑΣΗ 289 ΑΠΟΦΑΣΗ 290 ΑΠΟΦΑΣΗ 291 ΑΠΟΦΑΣΗ 292 ΑΠΟΦΑΣΗ 293 ΑΠΟΦΑΣΗ 294

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ 24ης/16-11-2017 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 241 ΑΠΟΦΑΣΗ 242 ΑΠΟΦΑΣΗ 243 ΑΠΟΦΑΣΗ 244 ΑΠΟΦΑΣΗ 245 ΑΠΟΦΑΣΗ 246 ΑΠΟΦΑΣΗ 247 ΑΠΟΦΑΣΗ 248d(7) ΑΠΟΦΑΣΗ 249d(9) ΑΠΟΦΑΣΗ 250 ΑΠΟΦΑΣΗ 251 ΑΠΟΦΑΣΗ 252 ΑΠΟΦΑΣΗ 253 ΑΠΟΦΑΣΗ 254 ΑΠΟΦΑΣΗ 255 ΑΠΟΦΑΣΗ 256

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ 22ης/19-10-2017 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 224 ΑΠΟΦΑΣΗ 225 ΑΠΟΦΑΣΗ 226 ΑΠΟΦΑΣΗ 227 ΑΠΟΦΑΣΗ 228 ΑΠΟΦΑΣΗ 229 ΑΠΟΦΑΣΗ 230 ΑΠΟΦΑΣΗ 231 ΑΠΟΦΑΣΗ 232 ΑΠΟΦΑΣΗ 233 ΑΠΟΦΑΣΗ 234 ΑΠΟΦΑΣΗ 235 ΑΠΟΦΑΣΗ 236 ΑΠΟΦΑΣΗ 237 ΑΠΟΦΑΣΗ 238 ΑΠΟΦΑΣΗ 239

Διαβάστε Περισσότερα