Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις της με αριθμ 24ης/16-11-2017 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 241 ΑΠΟΦΑΣΗ 242 ΑΠΟΦΑΣΗ 243 ΑΠΟΦΑΣΗ 244 ΑΠΟΦΑΣΗ 245 ΑΠΟΦΑΣΗ 246 ΑΠΟΦΑΣΗ 247 ΑΠΟΦΑΣΗ 248d(7) ΑΠΟΦΑΣΗ 249d(9) ΑΠΟΦΑΣΗ 250 ΑΠΟΦΑΣΗ 251 ΑΠΟΦΑΣΗ 252 ΑΠΟΦΑΣΗ 253 ΑΠΟΦΑΣΗ 254 ΑΠΟΦΑΣΗ 255 ΑΠΟΦΑΣΗ 256

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ 22ης/19-10-2017 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 224 ΑΠΟΦΑΣΗ 225 ΑΠΟΦΑΣΗ 226 ΑΠΟΦΑΣΗ 227 ΑΠΟΦΑΣΗ 228 ΑΠΟΦΑΣΗ 229 ΑΠΟΦΑΣΗ 230 ΑΠΟΦΑΣΗ 231 ΑΠΟΦΑΣΗ 232 ΑΠΟΦΑΣΗ 233 ΑΠΟΦΑΣΗ 234 ΑΠΟΦΑΣΗ 235 ΑΠΟΦΑΣΗ 236 ΑΠΟΦΑΣΗ 237 ΑΠΟΦΑΣΗ 238 ΑΠΟΦΑΣΗ 239

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ 19ης/12-9-2017 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ-210 ΑΠΟΦΑΣΗ-209 ΑΠΟΦΑΣΗ-208 ΑΠΟΦΑΣΗ-207 ΑΠΟΦΑΣΗ-203 ΑΠΟΦΑΣΗ-206 ΑΠΟΦΑΣΗ-205 ΑΠΟΦΑΣΗ-204 ΑΠΟΦΑΣΗ-202 ΑΠΟΦΑΣΗ-200 ΑΠΟΦΑΣΗ-201 ΑΠΟΦΑΣΗ 190 ΑΠΟΦΑΣΗ 191 ΑΠΟΦΑΣΗ 192 ΑΠΟΦΑΣΗ 193 ΑΠΟΦΑΣΗ 194 ΑΠΟΦΑΣΗ 195 ΑΠΟΦΑΣΗ 196 ΑΠΟΦΑΣΗ 197 ΑΠΟΦΑΣΗ 198 ΑΠΟΦΑΣΗ 199

Διαβάστε Περισσότερα