Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις της με αριθμ.18ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ-ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙΣΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 171 ΑΠΟΦΑΣΗ 172 ΑΠΟΦΑΣΗ 173 ΑΠΟΦΑΣΗ 174 ΑΠΟΦΑΣΗ 175 ΑΠΟΦΑΣΗ 176

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ.17ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17 ΑΠΟΦΑΣΗ 154 ΑΠΟΦΑΣΗ 155 ΑΠΟΦΑΣΗ 156 ΑΠΟΦΑΣΗ 157 ΑΠΟΦΑΣΗ 158 ΑΠΟΦΑΣΗ 159 ΑΠΟΦΑΣΗ 160 ΑΠΟΦΑΣΗ 161 ΑΠΟΦΑΣΗ 162 ΑΠΟΦΑΣΗ 163 ΑΠΟΦΑΣΗ 164 ΑΠΟΦΑΣΗ 165 ΑΠΟΦΑΣΗ 166 ΑΠΟΦΑΣΗ 167 ΑΠΟΦΑΣΗ 168 ΑΠΟΦΑΣΗ 169 ΑΠΟΦΑΣΗ 170

Διαβάστε Περισσότερα