Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις της με αριθμ.14ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 ΑΠΟΦΑΣΗ 125 ΑΠΟΦΑΣΗ 126 ΑΠΟΦΑΣΗ 127 ΑΠΟΦΑΣΗ 128 ΑΠΟΦΑΣΗ 129 ΑΠΟΦΑΣΗ 130 ΑΠΟΦΑΣΗ 131 ΑΠΟΦΑΣΗ 132 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΦΑΣΗ 134 ΑΠΟΦΑΣΗ 135 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΦΑΣΗ 137 ΑΠΟΦΑΣΗ 138 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΦΑΣΗ 141 ΑΠΟΦΑΣΗ 142 ΑΠΟΦΑΣΗ 143  

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ.12ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 12η ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΦΑΣΗ 95 ΑΠΟΦΑΣΗ 96 ΑΠΟΦΑΣΗ 97 ΑΠΟΦΑΣΗ 98 ΑΠΟΦΑΣΗ 99 ΑΠΟΦΑΣΗ 100 ΑΠΟΦΑΣΗ 102 ΑΠΟΦΑΣΗ 103 ΑΠΟΦΑΣΗ 104 ΑΠΟΦΑΣΗ 105 ΑΠΟΦΑΣΗ 106 ΑΠΟΦΑΣΗ 107 ΑΠΟΦΑΣΗ 108 ΑΠΟΦΑΣΗ 109 ΑΠΟΦΑΣΗ 110 ΑΠΟΦΑΣΗ 111 ΑΠΟΦΑΣΗ 112 ΑΠΟΦΑΣΗ 113 ΑΠΟΦΑΣΗ 114 ΑΠΟΦΑΣΗ 115

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ.10ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 10ος ΨΗΦΙΣΜΑ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 73 ΑΠΟΦΑΣΗ 74 ΑΠΟΦΑΣΗ 75 ΑΠΟΦΑΣΗ 76 ΑΠΟΦΑΣΗ 77 ΑΠΟΦΑΣΗ 78 ΑΠΟΦΑΣΗ 79 ΑΠΟΦΑΣΗ 80 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΦΑΣΗ 82 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΦΑΣΗ 84 ΑΠΟΦΑΣΗ 85 ΑΠΟΦΑΣΗ 86 ΑΠΟΦΑΣΗ 87 ΑΠΟΦΑΣΗ 88 ΑΠΟΦΑΣΗ 89 ΑΠΟΦΑΣΗ 90 ΑΠΟΦΑΣΗ 91 ΑΠΟΦΑΣΗ 92  

Διαβάστε Περισσότερα