Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις της με αριθμ.2ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2η ΨΗΦΙΣΜΑ ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΑΠΟΦΑΣΗ 20 ΑΠΟΦΑΣΗ 21 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 ΑΠΟΦΑΣΗ 24 ΑΠΟΦΑΣΗ 25 ΑΠΟΦΑΣΗ 26 ΑΠΟΦΑΣΗ 27 ΑΠΟΦΑΣΗ 28 ΑΠΟΦΑΣΗ 29 ΑΠΟΦΑΣΗ 30 ΑΠΟΦΑΣΗ 31 ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ΑΠΟΦΑΣΗ 33 ΑΠΟΦΑΣΗ 34 ΑΠΟΦΑΣΗ 35 ΑΠΟΦΑΣΗ 36 ΑΠΟΦΑΣΗ 37 ΑΠΟΦΑΣΗ 38 ΑΠΟΦΑΣΗ 39 ΑΠΟΦΑΣΗ …

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ.1ης 27-01-2020 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1η ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 9 ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ 14 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 17

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ.27ης 19-12-2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 27η ΑΠΟΦΑΣΗ 246 ΑΠΟΦΑΣΗ 247 ΑΠΟΦΑΣΗ 248 ΑΠΟΦΑΣΗ 249 ΑΠΟΦΑΣΗ 250 ΑΠΟΦΑΣΗ 251 ΑΠΟΦΑΣΗ 252 ΑΠΟΦΑΣΗ 253 ΑΠΟΦΑΣΗ 254 ΑΠΟΦΑΣΗ 255 ΑΠΟΦΑΣΗ 256 ΑΠΟΦΑΣΗ 257 ΑΠΟΦΑΣΗ 258 ΑΠΟΦΑΣΗ 259 ΑΠΟΦΑΣΗ 260 ΑΠΟΦΑΣΗ 261 ΑΠΟΦΑΣΗ 262 ΑΠΟΦΑΣΗ 263 ΑΠΟΦΑΣΗ 264 ΑΠΟΦΑΣΗ 265 ΑΠΟΦΑΣΗ 266 ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΑΠΟΦΑΣΗ 268 ΑΠΟΦΑΣΗ …

Διαβάστε Περισσότερα