Εξυπηρέτηση Πολίτη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ), ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ.23 ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6Ω6ΒΩΕΨ-ΛΕΝ (1)

Διαβάστε Περισσότερα

Χορήγηση Πιστοποιητικού Πλησιεστέρων Συγγενών

Το ανωτέρω πιστοποιητικό εκδίδεται από τον δήμο στον όποιο είχε ενεργή εγγραφή ο θανών/ουσα. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για την χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού έχουν: α) Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος. β) Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη. γ) Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων …

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΚΕΠ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   Καισαριανή 13.03.2020   Σας ενημερώνουμε ότι το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καισαριανής, για τις επόμενες 14 ημέρες λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω κορωνοϊού και των αδειών ειδικού σκοπού των υπαλλήλων θα είναι το εξής: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.30 Ο …

Διαβάστε Περισσότερα

Κοινωνικές Δομές

Έναρξη αιτήσεων για τις νέες Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Συγκεντρώνει, αποθηκεύει, διανέμει βασικά αγαθά διαβίωσης. Παρέχει σε τουλάχιστον 100 οικογένειες του Δήμου , που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτήν, σταθερά σε τακτά διαστήματα τρόφιμα και είδη παντοπωλείου  συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης …

Διαβάστε Περισσότερα