Αρχική / Ο Δήμος μας / Δημοτικές Υπηρεσίες

Δημοτικές Υπηρεσίες

Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Καισαριανής

Κέντρο Μικρασιατικού Ελληνισμού Δημου Καισαριανής  Το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Καισαριανής είναι αυτοτελές νομικό πρόσωπο – του οποίου το διοικητικό συμβούλιο διορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας και εκπροσωπείται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις.   ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ανάδειξη της φυσιογνωμία της πόλης μας,  μέσα από όλη …

Διαβάστε Περισσότερο

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Κοινωνία της Πληροφορίας Η δραστηριότητα της πληροφορικής ξεκίνησε το 1987 με την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) προγραμμάτων κατάρτισης, κύρια σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ολοκληρώθηκε το 1994 με τους νέους όρους που έθετε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση της κατάρτισης. Αυτό το χρονικό διάστημα δημιουργήθηκε η Δημοτική …

Διαβάστε Περισσότερο

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Έκτακτων Αναγκών

Μελετά ,σχεδιάζει ,οργανώνει και συντονίζει την πολιτική προστασία σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών ή άλλων και γενικά το συντονισμό των ενεργειών του δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού της πόλης για την εξασφάλιση της απαραίτητης ετοιμότητας στην αντιμετώπιση των καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες ,πυρκαγιές)

Διαβάστε Περισσότερο

Γραφείο Δημάρχου

Έχει διοικητική εξάρτηση μόνον από το Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας του από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Παρέχει νομική  υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου για την προώθηση των επιδιώξεων /στόχων/ συμφερόντων του Δήμου (Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής όταν καλείται) Παρέχει  νομικές  συμβουλές …

Διαβάστε Περισσότερο

Γραφείο Δημοτικής Παιδείας – Αθλητισμού

Καταγραφή προβλημάτων παιδείας, μέριμνα  για την επίλυση από το Δήμο ή κρατικούς φορείς των προβλημάτων που έχουν ανακύψει, καταγραφή στεγαστικών και λειτουργικών αναγκών σχολείων, εισήγηση  προς το  Δ.Σ . για την κατανομή επιχορηγήσεων στα σχολεία κ.λπ..

Διαβάστε Περισσότερο

Γραφείο Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων

Λειτουργίες Γραφείου Τύπου Δημοσιότητας –Δημ. Σχέσεων κλπ. Οργανωτική προετοιμασία και υποστήριξη, συνελεύσεων, εορτών, δεξιώσεων και γενικά εκδηλώσεων του Δήμου, κ.λπ. Λειτουργίες διαχ. θεμάτων Αθλητισμού Οργάνωση –λειτουργία κάθε μορφής αθλητικών εκδηλώσεων και υποβολή προτάσεων σε εθνικά προγράμματα και προγράμματα Ε.Ε. Υλοποίηση ,παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησής τους.  

Διαβάστε Περισσότερο

Ανταποκριτής ΟΓΑ

Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ εξυπηρετεί τους κατοίκους του Δήμου (συνταξιούχοι – επιδοματούχοι). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές του ΟΓΑ μπορείτε να επισκευθείτε την ιστοσελίδα του ΟΓΑ

Διαβάστε Περισσότερο

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Γραμματειακή Υποστήριξη Αρμοδιότητες: Συνεργασία  με τα Τμήματα των Διευθύνσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για ζητήματα προσωπικού, δαπανών, εσόδων και προμηθειών της Δ/νσης και παροχή γραμματειακών υπηρεσιών στη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών (Διακίνηση εισερχόμενων / εξερχόμενων εγγράφων ,τήρηση αρχείων εγγράφων, δακτυλογράφηση ,αναπαραγωγή  σχεδίων ,παροχή γενικών πληροφοριών προς τους δημότες), Συγκέντρωση υλικού και …

Διαβάστε Περισσότερο

Διεύθυνση Περιβάλλοντος (Καθαριότητας – Συνεργείων – Πρασίνου)

Διευθυντης: Γιάννης Καρούσης Τηλ:  210 7243. 100 Τμήμα Καθαριότητας: Αρμοδιότητες  Εποπτών: Μέριμνα για την κανονική διενέργεια της καθαριότητας στην πόλη, έλεγχος της άρτιας εκτέλεσης των συναφών προς την καθαριότητα εργασιών. Λειτουργίες καθαριότητας Αντικείμενο του τμήματος είναι : Μέριμνα για την περισυλλογή των απορριμμάτων, το σκούπισμα των οδών και όλων των …

Διαβάστε Περισσότερο

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων Λειτουργίες  Βεβαίωσης Τελών, Δικαιωμάτων, Φόρων, Εισφορών και τελών     διαφήμισης: Συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς το Δήμο των Φυσικών προσώπων ή των κάθε είδους επιχειρήσεων της περιοχής για φόρους ,εισφορές ,τέλη δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο …

Διαβάστε Περισσότερο