Αρχική / Επικαιρότητα / Ειδήσεις / Μέριμνα & Προστασία Ζώων

Μέριμνα & Προστασία Ζώων

Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος προϋποθέτει από πλευράς μας το σεβασμό και την προστασία και των άλλων έμβιων όντων. Γι’ αυτό το λόγο η μέριμνα και προστασία των ζώων αποτελεί στοιχείο του ανθρώπινου πολιτισμού και δείγμα προόδου της ανθρωπότητας.

Η βάρβαρη συμπεριφορά σε βάρος τους δεν μπορεί να αποτελεί σήμερα σε καμία περίπτωση μια αποδεκτή συμπεριφορά. Επαφίεται στη δική μας θέληση το κατά πόσο θα περιορίσουμε έως  εξαλείψουμε φαινόμενα κακοποίησης και εγκατάλειψης ζώων, αλλά και στο κατά πόσο οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς θα ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους τετράποδους φίλους τους.

Η ευαισθητοποίηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα μπορεί να περιορίσει φαινόμενα εγκατάλειψης  ζώων από τους ιδιοκτήτες τους επειδή δεν μπορούν πλέον να τα έχουν λόγω πληθώρας λόγων όπως: η οικονομική δυσχέρεια, η δυσκολία προγραμματισμού της ζωής των ιδιοκτητών που απορρέει από τις ευθύνες που συνεπάγεται η φροντίδα ενός ζώου ακόμα και επειδή δε συνεχίζουν να έχουν την διάθεση να ασχοληθούν μαζί τους.

Παρακάτω παραθέτουμε  αυτούσιο αλλά και σε πιο απλή μορφή το νόμο 4039/2012 που αφορά τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς, την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση για κερδοσκοπικό σκοπό.

 

Περίληψη 4039/2012 (Υποχρεώσεις και Κυρώσεις)

Νόμος 4039 / 2012

Νόμος_4235 / 2014  (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_Ν._4039 / 2012)