Αποφάσεις της με αριθμ 9ης 12-06-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

[:el]ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 124

ΑΠΟΦΑΣΗ 125

ΑΠΟΦΑΣΗ 126[:en]ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 124

ΑΠΟΦΑΣΗ 125

ΑΠΟΦΑΣΗ 126

 [:]