Δημοτική Βιβλιοθήκη: βιβλιοπαρουσίαση “Πράκτορες του Πλανήτη”