Διανομή τροφίμων στους δικαιούχους ΤΕΒΑ

Την Τρίτη 19/12/2017 θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων στα «Ξύλινα» (τέρμα Εθνικής Αντίστασης) στους δικαιούχους ΤΕΒΑ 2017.