Ετήσια Έκθεση τμήματος Αγιογραφίας: ” Η σιωπή των αγγέλων”