Κάλεσμα του παραρτήματος Καισαριανής Π.Ε.Α.Ε.Α – Δ.Σ.Ε.