Κινηματογράφος Αιολία: “Κούμπα. Μια ζέβρα και μισή”