Αρχική / Free Wi-Fi Spots

Free Wi-Fi Spots

Στην Πλατεία «Παναγιώτης Μακρής»

Στο Πάρκο του Σκοπευτηρίου (Συντριβάνια)

Στο Πάρκο του «Αη – Γιάννη» (Ξύλινα)

Στα Συνεργεία του Δήμου και στο Δημοτικό Στάδιο «Μ. Κρητικόπουλος»