Αποφάσεις της με αριθμ 21ης/25.10.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 194 ΑΠΟΦΑΣΗ 195 ΑΠΟΦΑΣΗ 196 ΑΠΟΦΑΣΗ 197 ΑΠΟΦΑΣΗ 198 ΑΠΟΦΑΣΗ 199 ΑΠΟΦΑΣΗ 200 ΑΠΟΦΑΣΗ 201 ΑΠΟΦΑΣΗ 202 ΑΠΟΦΑΣΗ 203 ΑΠΟΦΑΣΗ 204 ΑΠΟΦΑΣΗ 205 ΑΠΟΦΑΣΗ 206 ΑΠΟΦΑΣΗ 207 ΑΠΟΦΑΣΗ 208 ΑΠΟΦΑΣΗ 209 ΑΠΟΦΑΣΗ 210 ΑΠΟΦΑΣΗ 211 ΑΠΟΦΑΣΗ 212

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ 19ης/15.9.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΑΣ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 171 ΑΠΟΦΑΣΗ 172 ΑΠΟΦΑΣΗ 173 ΑΠΟΦΑΣΗ 174 ΑΠΟΦΑΣΗ 175 ΑΠΟΦΑΣΗ 176 ΑΠΟΦΑΣΗ 177 ΑΠΟΦΑΣΗ 178 ΑΠΟΦΑΣΗ 179 ΑΠΟΦΑΣΗ 180 ΑΠΟΦΑΣΗ 181 ΑΠΟΦΑΣΗ 182 ΑΠΟΦΑΣΗ 183 ΑΠΟΑΦΣΗ 184 ΑΠΟΦΑΣΗ 185 ΑΠΟΦΑΣΗ 186  

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ 17ης/27.7.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 153 ΑΠΟΦΑΣΗ 154 ΑΠΟΦΑΣΗ 155 ΑΠΟΦΑΣΗ 156 ΑΠΟΦΑΣΗ 157 ΑΠΟΦΑΣΗ 158 ΑΠΟΦΑΣΗ 159 ΑΠΟΦΑΣΗ 160 ΑΠΟΦΑΣΗ 161 ΑΠΟΦΑΣΗ 162 ΑΠΟΦΑΣΗ 163 ΑΠΟΦΑΣΗ 164 ΑΠΟΦΑΣΗ 165 ΑΠΟΦΑΣΗ 166 ΑΠΟΦΑΣΗ 167 ΑΠΟΦΑΣΗ 168

Διαβάστε Περισσότερα