Αποφάσεις της με αριθμ 3ης/15.1.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 9 ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ 14 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 17 ΑΠΟΦΑΣΗ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΑΠΟΦΑΣΗ 20 ΑΠΟΦΑΣΗ 21 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 ΑΠΟΦΑΣΗ 24

Διαβάστε Περισσότερα