Αποφάσεις της με αριθμ 34ης/26.11.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ 26-11-15 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤO ΔΗΜΟΤΙΚO ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΑΠΟΦΑΣΗ 220 ΑΠΟΦΑΣΗ 221 ΑΠΟΦΑΣΗ 222 ΑΠΟΦΑΣΗ 223 ΑΠΟΦΑΣΗ 224 ΑΠΟΦΑΣΗ 225 ΑΠΟΦΑΣΗ 226 ΑΠΟΦΑΣΗ 227 ΑΠΟΦΑΣΗ 228 ΑΠΟΦΑΣΗ 229 ΑΠΟΦΑΣΗ 230 ΑΠΟΦΑΣΗ 231 ΑΠΟΦΑΣΗ 232 ΑΠΟΦΑΣΗ 233 ΑΠΟΦΑΣΗ 234 ΑΠΟΦΑΣΗ 235 ΑΠΟΦΑΣΗ 236 ΑΠΟΦΑΣΗ …

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ 30ης/16.10.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 194 ΑΠΟΦΑΣΗ 195 ΑΠΟΦΑΣΗ 196 ΑΠΟΦΑΣΗ 197 ΑΠΟΦΑΣΗ 198 ΑΠΟΦΑΣΗ 199 ΑΠΟΦΑΣΗ 200 ΑΠΟΦΑΣΗ 201 ΑΠΟΦΑΣΗ 202 ΑΠΟΦΑΣΗ 203 ΑΠΟΦΑΣΗ 204 ΑΠΟΦΑΣΗ 205 ΑΠΟΦΑΣΗ 206 ΑΠΟΦΑΣΗ 207 ΑΠΟΦΑΣΗ 208 ΑΠΟΦΑΣΗ 209 ΑΠΟΦΑΣΗ 210 ΑΠΟΦΑΣΗ 211

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ 27ης/8.9.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 171 ΑΠΟΦΑΣΗ 172 ΑΠΟΦΑΣΗ 173 ΑΠΟΦΑΣΗ 174 ΑΠΟΦΑΣΗ 175 ΑΠΟΦΑΣΗ 176 ΑΠΟΦΑΣΗ 177 ΑΠΟΦΑΣΗ 178 ΑΠΟΦΑΣΗ 179 ΑΠΟΦΑΣΗ 180 ΑΠΟΦΑΣΗ 181 ΑΠΟΦΑΣΗ 182 ΑΠΟΦΑΣΗ 183 ΑΠΟΦΑΣΗ 184 ΑΠΟΦΑΣΗ 185 ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΑΠΟΦΑΣΗ 187 ΑΠΟΦΑΣΗ 188 ΑΠΟΦΑΣΗ 189

Διαβάστε Περισσότερα

Προσκλήσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 11-04-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 14-3-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22-1-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 29-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 29-6-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 12-6-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 3-5-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27-3-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 6-2-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 20-6-2017 …

Διαβάστε Περισσότερα

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13-05-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23-04-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 09-04-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ01-04-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18-03-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 01-03-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20-02-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15-02-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 05-02-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14-01-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24-12-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18-12-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ …

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ 24ης/23.7.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ 23-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 151 ΑΠΟΦΑΣΗ 152 ΑΠΟΦΑΣΗ 153 ΑΠΟΦΑΣΗ 154 ΑΠΟΦΑΣΗ 155 ΑΠΟΦΑΣΗ 156 ΑΠΟΦΑΣΗ 157 ΑΠΟΦΑΣΗ 158 ΑΠΟΦΑΣΗ 159 ΑΠΟΦΑΣΗ 160 ΑΠΟΦΑΣΗ 161 ΑΠΟΦΑΣΗ 162 ΑΠΟΦΑΣΗ 163 ΑΠΟΦΑΣΗ 164 ΑΠΟΦΑΣΗ 165  

Διαβάστε Περισσότερα