Αποφάσεις της με αριθμ 34ης/26.11.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ 26-11-15 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤO ΔΗΜΟΤΙΚO ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΑΠΟΦΑΣΗ 220 ΑΠΟΦΑΣΗ 221 ΑΠΟΦΑΣΗ 222 ΑΠΟΦΑΣΗ 223 ΑΠΟΦΑΣΗ 224 ΑΠΟΦΑΣΗ 225 ΑΠΟΦΑΣΗ 226 ΑΠΟΦΑΣΗ 227 ΑΠΟΦΑΣΗ 228 ΑΠΟΦΑΣΗ 229 ΑΠΟΦΑΣΗ 230 ΑΠΟΦΑΣΗ 231 ΑΠΟΦΑΣΗ 232 ΑΠΟΦΑΣΗ 233 ΑΠΟΦΑΣΗ 234 ΑΠΟΦΑΣΗ 235 ΑΠΟΦΑΣΗ 236 ΑΠΟΦΑΣΗ …

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ 30ης/16.10.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 194 ΑΠΟΦΑΣΗ 195 ΑΠΟΦΑΣΗ 196 ΑΠΟΦΑΣΗ 197 ΑΠΟΦΑΣΗ 198 ΑΠΟΦΑΣΗ 199 ΑΠΟΦΑΣΗ 200 ΑΠΟΦΑΣΗ 201 ΑΠΟΦΑΣΗ 202 ΑΠΟΦΑΣΗ 203 ΑΠΟΦΑΣΗ 204 ΑΠΟΦΑΣΗ 205 ΑΠΟΦΑΣΗ 206 ΑΠΟΦΑΣΗ 207 ΑΠΟΦΑΣΗ 208 ΑΠΟΦΑΣΗ 209 ΑΠΟΦΑΣΗ 210 ΑΠΟΦΑΣΗ 211

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ 27ης/8.9.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 171 ΑΠΟΦΑΣΗ 172 ΑΠΟΦΑΣΗ 173 ΑΠΟΦΑΣΗ 174 ΑΠΟΦΑΣΗ 175 ΑΠΟΦΑΣΗ 176 ΑΠΟΦΑΣΗ 177 ΑΠΟΦΑΣΗ 178 ΑΠΟΦΑΣΗ 179 ΑΠΟΦΑΣΗ 180 ΑΠΟΦΑΣΗ 181 ΑΠΟΦΑΣΗ 182 ΑΠΟΦΑΣΗ 183 ΑΠΟΦΑΣΗ 184 ΑΠΟΦΑΣΗ 185 ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΑΠΟΦΑΣΗ 187 ΑΠΟΦΑΣΗ 188 ΑΠΟΦΑΣΗ 189

Διαβάστε Περισσότερα

Προσκλήσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 11-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 11-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 14-10-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 11-06-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 11-04-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 14-3-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22-1-2019    

Διαβάστε Περισσότερα

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20-02-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14-02-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10-02-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  16-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  09-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 09-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ …

Διαβάστε Περισσότερα