Αποφάσεις της με αριθμ 15ης/6.7.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΦΑΣΗ 134 ΑΠΟΦΑΣΗ 135 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΦΑΣΗ 137 ΑΠΟΦΑΣΗ 138 ΑΠΟΦΑΣΗ 139 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΦΑΣΗ 141 ΑΠΟΦΑΣΗ 142 ΑΠΟΦΑΣΗ 143 ΑΠΟΦΑΣΗ 144 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΦΑΣΗ 146 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΦΑΣΗ 148 ΑΠΟΦΑΣΗ 149 ΑΠΟΦΑΣΗ 150

Διαβάστε Περισσότερα