Αποφάσεις της με αριθμ 10ης/21.4.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΦΑΣΗ 82 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΦΑΣΗ 84 ΑΠΟΦΑΣΗ 85 ΑΠΟΦΑΣΗ 86 ΑΠΟΦΑΣΗ 87 ΑΠΟΦΑΣΗ 88 ΑΠΟΦΑΣΗ 89 ΑΠΟΦΑΣΗ 90 ΑΠΟΦΑΣΗ 91 ΑΠΟΦΑΣΗ 92 ΑΠΟΦΑΣΗ 93 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΦΑΣΗ 95 ΑΠΟΦΑΣΗ 96 ΑΠΟΦΑΣΗ 97 ΑΠΟΦΑΣΗ 98 ΑΠΟΦΑΣΗ 99 ΑΠΟΦΑΣΗ 100 ΑΠΟΦΑΣΗ 101 ΑΠΟΦΑΣΗ 102 ΑΠΟΦΑΣΗ 103 ΑΠΟΦΑΣΗ …

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ 6ης/23.2.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 42 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 ΑΠΟΦΑΣΗ 44 ΑΠΟΦΑΣΗ 45 ΑΠΟΦΑΣΗ 46 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΦΑΣΗ 48 ΑΠΟΦΑΣΗ 49 ΑΠΟΦΑΣΗ 50 ΑΠΟΦΑΣΗ 51 ΑΠΟΦΑΣΗ 52 ΑΠΟΦΑΣΗ 53 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΑΠΟΦΑΣΗ 55 ΑΠΟΦΑΣΗ 56 ΑΠΟΦΑΣΗ 57 ΑΠΟΦΑΣΗ 58 ΑΠΟΦΑΣΗ 59 ΑΠΟΦΑΣΗ 60 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΑΠΟΦΑΣΗ 62

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις της με αριθμ 1ης/12.1.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 9 ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ 14 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 17 ΑΠΟΦΑΣΗ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΑΠΟΦΑΣΗ 20 ΑΠΟΦΑΣΗ 21 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 ΑΠΟΦΑΣΗ 24 …

Διαβάστε Περισσότερα