Αποφάσεις της με αριθμ 3ης/15.1.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 9 ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ 14 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 17 ΑΠΟΦΑΣΗ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΑΠΟΦΑΣΗ 20 ΑΠΟΦΑΣΗ 21 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 ΑΠΟΦΑΣΗ 24

Διαβάστε Περισσότερα

Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών

[:el]Βουλευτικές 20-9-2015 Δημοψήφισμα 2015 Βουλευτικές 25-1-2015 Βουλευτικές 17-6-2012 Βουλευτικές 6-5-2012 Βουλευτικές από 1996 έως 2009[:en]Βουλευτικές 20-9-2015 Δημοψήφισμα 2015 Βουλευτικές 25-1-2015 Βουλευτικές 17-5-2012 Βουλευτικές 6-5-2012 Βουλευτικές από 1996 έως 2009[:]

Διαβάστε Περισσότερα

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής ορίζεται ο Δήμαρχος. Αντιδήμαρχος : Βούρλου Μαρία Αντιδήμαρχος : Φασκιώτης Γεώργιος  ΤΑΚΤΙΚΆ ΜΕΛΗ  Καλαλής Εμμανουήλ  –Καισαριανή Τώρα- Σταμελος Ηλίας –Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής- Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος –Πρώτη Φορά Καισαριανή Αλεξόπουλος Σπυρίδων –Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Κιτσέλλης Εμμανουήλ –Καισαριανή Τώρα- Μαζαράκης Ευγένιος –Καισαριανή Τώρα- Κατσαρέλης Νικόδημος –Λαϊκή …

Διαβάστε Περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο & την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές, & γνωμοδοτικές αρμοδιότητες   Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίζεται ο Δήμαρχος. Αντιδήμαρχος : Τσιροζίδης Ιωάννης Αντιδήμαρχος :Χατζησάββας Μηνάς ΤΑΚΤΙΚΆ ΜΕΛΗ  Αντωνόπουλος Δημήτριος  –Καισαριανή Τώρα- Πολυχρονάκης Συμεών …

Διαβάστε Περισσότερα
Η Υπηρεσία κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, λόγω της πανδημίας του Κορωνοιού, επαναλειτουργεί στο Δήμο Καισαριανής για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της πόλης που δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν από τις κατοικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν. Η Υπηρεσία δημιουργήθηκε μετά από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

 

Για να Εγγραφείτε πατήστε εδώ